2018-09 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/8ae50ae3-e202-497f-a6f9-24ead445db63/resource/eed1b976-5421-4ae9-b810-8404a5b991f4/download/2018-09_station_monthly_average.xlsx

2018-09 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2018-09 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-09 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit