2018-11 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/8ae50ae3-e202-497f-a6f9-24ead445db63/resource/e85b0bb3-2faf-4ae4-a91f-45c43d2d6b4b/download/2018-11_station_monthly_average.xlsx

2018-11 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2018-11 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-11 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit