2020-07 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/8ae50ae3-e202-497f-a6f9-24ead445db63/resource/dce5e888-08c8-4634-81d4-f77c697d98af/download/2020-07_station_monthly_average.xlsx

2020-07 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 1 Gusht, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-07 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-07 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit