2018-12 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/8ae50ae3-e202-497f-a6f9-24ead445db63/resource/dcb5f0ac-e4ab-45be-895d-2b91b7262925/download/2018-12_station_monthly_average.xlsx

2018-12 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2018-12 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-12 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit