2021-03 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/8ae50ae3-e202-497f-a6f9-24ead445db63/resource/dc4747a9-66a7-4071-a8ff-6ce0aa7f135b/download/2021-03_station_monthly_average.xlsx

2021-03 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 1 Prill, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-03 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-03 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit