2018-05 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/8ae50ae3-e202-497f-a6f9-24ead445db63/resource/db83d7b5-25b8-4d5f-9300-eafd57e999fb/download/2018-05_station_monthly_average.xlsx

2018-05 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2018-05 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-05 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit