2019-05 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/8ae50ae3-e202-497f-a6f9-24ead445db63/resource/cf28d53e-3895-47e1-be93-0ac15dc3a730/download/2019-05_station_monthly_average.csv

2019-05 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2019-05 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2019-05 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit