2021-09 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/8ae50ae3-e202-497f-a6f9-24ead445db63/resource/cbcaf5d2-9cb1-4c7e-9f82-af31560e6884/download/2021-09_station_monthly_average.xlsx

2021-09 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 1 Tetor, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-09 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-09 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit