2021-07 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/8ae50ae3-e202-497f-a6f9-24ead445db63/resource/b59d5c17-b286-4689-89e9-3c6c554a19d8/download/2021-07_station_monthly_average.csv

2021-07 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 1 Gusht, 2021
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-07 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-07 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit