2020-05 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/8ae50ae3-e202-497f-a6f9-24ead445db63/resource/9d64b000-8bb0-4247-8973-beda28401b75/download/2020-05_station_monthly_average.xlsx

2020-05 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 9 Qershor , 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-05 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-05 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit