2021-10 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/8ae50ae3-e202-497f-a6f9-24ead445db63/resource/9c67203c-a351-4051-8c9c-799661827ace/download/2021-10_station_monthly_average.xlsx

2021-10 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 1 Nëntor, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-10 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-10 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit