2020-07 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/8ae50ae3-e202-497f-a6f9-24ead445db63/resource/9552cf05-70d3-4a61-913b-b3793d5426df/download/2020-07_station_monthly_average.csv

2020-07 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 1 Gusht, 2020
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-07 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-07 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit