2019-10 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/8ae50ae3-e202-497f-a6f9-24ead445db63/resource/6b4ba804-5864-4f35-b729-4425bd00b8fd/download/2019-10_station_monthly_average.xlsx

2019-10 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2019-10 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2019-10 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit