2020-10 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/8ae50ae3-e202-497f-a6f9-24ead445db63/resource/6a27b1cb-29d1-4ca1-ae1b-8c404f44c063/download/2020-10_station_monthly_average.xlsx

2020-10 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 1 Nëntor, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-10 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-10 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit