2019-04 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/8ae50ae3-e202-497f-a6f9-24ead445db63/resource/6a077abe-5ab9-48a3-8abe-32d87ab571f3/download/2019-04_station_monthly_average.xlsx

2019-04 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2019-04 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2019-04 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit