2021-02 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/8ae50ae3-e202-497f-a6f9-24ead445db63/resource/65cbe134-8893-4191-800d-c32e089003d1/download/2021-02_station_monthly_average.xlsx

2021-02 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 1 Mars, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-02 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-02 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit