2018-06 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/8ae50ae3-e202-497f-a6f9-24ead445db63/resource/5c6004d7-66bf-433b-a45b-daf63398429c/download/2018-06_station_monthly_average.csv

2018-06 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2018-06 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-06 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit