2018-06 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/8ae50ae3-e202-497f-a6f9-24ead445db63/resource/59d76b27-0eba-4071-9dc8-a8c40ee12bf8/download/2018-06_station_monthly_average.xlsx

2018-06 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2018-06 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-06 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit