2021-09 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/8ae50ae3-e202-497f-a6f9-24ead445db63/resource/4e3018a3-8330-44ed-b145-301bdaea02c2/download/2021-09_station_monthly_average.csv

2021-09 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 1 Tetor, 2021
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-09 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-09 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit