2020-09 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/8ae50ae3-e202-497f-a6f9-24ead445db63/resource/4db0d1df-1be9-4b9e-818c-5d137698f503/download/2020-09_station_monthly_average.xlsx

2020-09 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 20 Tetor, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-09 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-09 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit