2020-12 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/8ae50ae3-e202-497f-a6f9-24ead445db63/resource/43dc943d-6bb8-43e0-9348-202c4c5b067b/download/2020-12_station_monthly_average.xlsx

2020-12 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 13 Janar, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-12 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-12 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit