2018-10 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/8ae50ae3-e202-497f-a6f9-24ead445db63/resource/2402b38d-3317-43b0-a52a-0c4c28f2b97d/download/2018-10_station_monthly_average.xlsx

2018-10 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2018-10 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2018-10 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit