2019-11 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/8ae50ae3-e202-497f-a6f9-24ead445db63/resource/00f66d9d-b41d-42f1-957d-7bc79cb6f175/download/2019-11_station_monthly_average.csv

2019-11 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2019-11 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2019-11 Matjet mujore mesatare nga stacionet e monitorimit