2019-01 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit në muaj

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/d352a913-f06d-4788-94cb-5b7a1140983b/resource/ff236e86-b57a-4f3c-ba75-6ba1f6628864/download/2019-01_station_month_hourly.xlsx

2019-01 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit në muaj

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2019-01 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit në muaj
Pershkrimi 2019-01 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit në muaj