2020-08 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit në muaj

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/d352a913-f06d-4788-94cb-5b7a1140983b/resource/d86374e2-8fb6-413a-9397-3427821973d3/download/2020-08_station_month_hourly.xlsx

2020-08 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit në muaj

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 30 Shtator, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-08 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit në muaj
Pershkrimi 2020-08 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit në muaj