2019-11 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit në muaj

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/d352a913-f06d-4788-94cb-5b7a1140983b/resource/59e4e4df-a305-40ef-a1c1-226b5cddc657/download/2019-11_station_month_hourly.xlsx

2019-11 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit në muaj

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2019-11 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit në muaj
Pershkrimi 2019-11 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit në muaj