2021-03 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit në muaj

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/d352a913-f06d-4788-94cb-5b7a1140983b/resource/4d01e7c4-9f61-42d3-8b44-32bea6e516e9/download/2021-03_station_month_hourly.xlsx

2021-03 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit në muaj

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 1 Prill, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-03 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit në muaj
Pershkrimi 2021-03 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit në muaj