2018-12 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit në muaj

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/d352a913-f06d-4788-94cb-5b7a1140983b/resource/1998e382-7689-4c42-9cac-dc3f15d0c715/download/2018-12_station_month_hourly.xlsx

2018-12 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit në muaj

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2018-12 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit në muaj
Pershkrimi 2018-12 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit në muaj