2021-10 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit në muaj

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/d352a913-f06d-4788-94cb-5b7a1140983b/resource/16aaa651-d3d0-4d0f-801d-f0db18262912/download/2021-10_station_month_hourly.xlsx

2021-10 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit në muaj

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 1 Nëntor, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-10 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit në muaj
Pershkrimi 2021-10 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit në muaj