2019-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/a5b760e0-1e4c-4643-8dd3-0760f0652cc3/resource/f6b8f152-1c7e-48c8-b50e-d66788ab6be5/download/2019-05_station_month_daily_average.xlsx

2019-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2019-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj
Pershkrimi 2019-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj