2021-09 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/a5b760e0-1e4c-4643-8dd3-0760f0652cc3/resource/d939c9b4-8a6c-4180-98f6-55145ea073ca/download/2021-09_station_month_daily_average.csv

2021-09 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 1 Tetor, 2021
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-09 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj
Pershkrimi 2021-09 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj