2018-12 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/a5b760e0-1e4c-4643-8dd3-0760f0652cc3/resource/aa6e798f-7bc1-4843-827e-cc53b67938e8/download/2018-12_station_month_daily_average.xlsx

2018-12 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2018-12 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj
Pershkrimi 2018-12 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj