2021-10 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/a5b760e0-1e4c-4643-8dd3-0760f0652cc3/resource/a37aeeb6-6c77-4d31-be6d-7ff1a8458f70/download/2021-10_station_month_daily_average.xlsx

2021-10 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 1 Nëntor, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-10 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj
Pershkrimi 2021-10 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj