2018-09 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/a5b760e0-1e4c-4643-8dd3-0760f0652cc3/resource/a0db3072-c992-4c55-8ea7-197d4517b091/download/2018-09_station_month_daily_average.csv

2018-09 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2018-09 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj
Pershkrimi 2018-09 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj