2020-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/a5b760e0-1e4c-4643-8dd3-0760f0652cc3/resource/9aebf8ce-86ce-4f9d-90c2-e837aa8b518a/download/2020-05_station_month_daily_average.csv

2020-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 9 Qershor , 2020
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj
Pershkrimi 2020-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj