2019-07 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/a5b760e0-1e4c-4643-8dd3-0760f0652cc3/resource/7ee66409-0844-47ba-b7ea-a235cc24bf7e/download/2019-07_station_month_daily_average.csv

2019-07 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2019-07 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj
Pershkrimi 2019-07 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj