2020-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/a5b760e0-1e4c-4643-8dd3-0760f0652cc3/resource/725d0835-7cda-4c04-8a2f-740799912d02/download/2020-05_station_month_daily_average.xlsx

2020-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 9 Qershor , 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj
Pershkrimi 2020-05 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj