2019-04 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/a5b760e0-1e4c-4643-8dd3-0760f0652cc3/resource/6cb65d8a-f795-4128-8cb9-8c3fa1e2c4cb/download/2019-04_station_month_daily_average.xlsx

2019-04 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2019-04 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj
Pershkrimi 2019-04 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj