2018-07 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/a5b760e0-1e4c-4643-8dd3-0760f0652cc3/resource/5c8c9d19-50d0-4657-80c9-fd71b15faf81/download/2018-07_station_month_daily_average.xlsx

2018-07 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2018-07 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj
Pershkrimi 2018-07 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj