2020-12 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/a5b760e0-1e4c-4643-8dd3-0760f0652cc3/resource/58a0c2fe-3ba9-4144-9244-fb699ef60d30/download/2020-12_station_month_daily_average.xlsx

2020-12 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 13 Janar, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2020-12 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj
Pershkrimi 2020-12 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj