2020-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/a5b760e0-1e4c-4643-8dd3-0760f0652cc3/resource/55b4b201-cf80-474a-a2bf-587646177e9b/download/2020-03_station_month_daily_average.xlsx

2020-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj
Pershkrimi 2020-03 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj