2021-02 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/a5b760e0-1e4c-4643-8dd3-0760f0652cc3/resource/1a16ca3e-5258-417d-a3a9-34c073ef7739/download/2021-02_station_month_daily_average.xlsx

2021-02 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 1 Mars, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca License not specified
Emri 2021-02 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj
Pershkrimi 2021-02 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj