2020-02 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/a5b760e0-1e4c-4643-8dd3-0760f0652cc3/resource/18345a71-d796-40c6-bad6-d8c9b145df9c/download/2020-02_station_month_daily_average.xlsx

2020-02 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 8 Maj, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-02 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj
Pershkrimi 2020-02 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj