2020-10 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/a5b760e0-1e4c-4643-8dd3-0760f0652cc3/resource/106af9d9-100f-4103-91e7-9529371842d8/download/2020-10_station_month_daily_average.xlsx

2020-10 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 1 Nëntor, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-10 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj
Pershkrimi 2020-10 Matjet ditore mesatare nga stacionet e monitorimit në muaj