2020-06-15 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/f9ee86cf-f8a4-496a-99c8-08b261637a32/download/2020-06-15_station_hourly.xlsx

2020-06-15 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 10 Korrik, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-06-15 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-06-15 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit