2020-12-28 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/f8cc0b11-2ef8-412e-89b0-c4d9bed3e4cc/download/2020-12-28_station_hourly.csv

2020-12-28 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Kjo pamje burimore nuk është në dispozicion për momentin. Kliko këtu për më shumë informacion.

Shkarko burimin

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 13 Janar, 2021
Krijuar panjohur
Formati CSV
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-12-28 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-12-28 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit