2020-07-19 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/f891442d-49f3-4dd5-be51-526b4b595792/download/2020-07-19_station_hourly.xlsx

2020-07-19 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 22 Korrik, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-07-19 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-07-19 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit