2020-09-09 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/ef2df2b7-27a8-4475-9d2d-1daf6e2a34f4/download/2020-09-09_station_hourly.xlsx

2020-09-09 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 19 Tetor, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-09-09 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-09-09 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit