2021-09-27 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/e489bee9-85b4-43b2-a47f-c0de71af9b08/download/2021-09-27_station_hourly.xlsx

2021-09-27 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 27 Shtator, 2021
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2021-09-27 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2021-09-27 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit