2020-11-11 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

URL: https://opendata.rks-gov.net/dataset/3e087241-020b-4c67-a043-fca30de22225/resource/e4789f8a-9d51-4b81-aee8-7f98901fa08d/download/2020-11-11_station_hourly.xlsx

2020-11-11 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit

Ndërthur

Informacione shtesë

Fusha Vlera
Përditësimi i fundit 12 Nëntor, 2020
Krijuar panjohur
Formati XLSX
Licenca Licenca nuk është specifikuar
Emri 2020-11-11 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit
Pershkrimi 2020-11-11 Matjet sipas orës nga stacionet e monitorimit